Beste Marikenezen,

Hopelijk zijn jullie en jullie familieleden allemaal gezond. Nu het coronavirus het openbare leven heeft lamgelegd, zijn er veel zaken belangrijker dan een beetje tegen een shuttle slaan, maar we missen onze badmintonsport en ons verenigingsleven wel.

Het is vreemd om een vereniging die stilligt te besturen. Dankzij de flexibiliteit en creativiteit van onze vrijwilligers, verplaatst BC Mariken zich naar de digitale wereld. Onze vergaderingen, ook die van commissies, vinden plaats via webcams en microfoontjes. Een groot compliment verdient onze technische commissie, die gewoon een teamopstelling voor het volgende competitieseizoen maakte én er zorgvuldig over communiceerde. Ondertussen sporten onze seniorenleden iedere dinsdag- en vrijdagavond via Zoom. Komende vrijdag is er aansluitend zelfs een digitale bingo. Om binnen te kunnen badmintonnen lieten we meer dan 70 HECS-balletjes overkomen uit Canada.

Toch zijn dit, hoe goed bedoeld ook, slechts alternatieven. BC Mariken is een badmintonvereniging en zodra het kan, pakken we de rackets weer op. Vanaf deze week mogen onze jeugdleden weer in groepsverband buiten sporten. Via onze nieuwe hoofdtrainer Paul Vennekens volgen we ook de ontwikkelingen in het AirBadminton op de voet. Wie weet komt de introductie van deze nieuwe buitensport wel op een perfect moment.

Het bestuur boog zich in de afgelopen weken over een formele, maar daarom voor onze vereniging niet minder belangrijke bijeenkomst. Al snel nadat het kabinet de eerste maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus invoerde, rees de vraag hoe we onze algemene ledenvergadering (ALV) moesten organiseren. Die stond gepland op woensdagavond 13 mei. In onze eigen statuten – absoluut interessant om eens door te kijken – is vastgelegd dat het bestuur voor 1 juni een begroting en een beleidsplan aan alle leden moet voorleggen, dus veel speelruimte hadden we niet. Nu zijn samenkomsten echter verboden…

Vanzelfsprekend kampen ook andere verenigingen met dit probleem. Badminton Nederland adviseerde eind maart om de ALV dan maar uit te stellen. Een breuk met de statuten zou met met een beroep op redelijkheid en billijkheid te verantwoorden zijn. Wij neigden ernaar dit advies op te volgen: we hoopten dat de ALV in juni, of eventueel juli wel zou kunnen plaatsvinden. Misschien zou er op dat moment meer duidelijkheid zijn, misschien schoven we de problemen alleen maar voor ons uit. Om eerlijk te zijn: we wisten het niet precies.

Maar vlak voor we een nieuwe datum wilden communiceren, bereikte ons het nieuws dat door de Eerste en Tweede Kamer een spoedwet is aangenomen waardoor het mogelijk werd een digitale ALV te organiseren. Hierdoor kunnen we ons toch aan de statuten houden. We verzetten de ALV naar woensdagavond 27 mei, zodat we voldoende tijd hebben haar goed voor te bereiden. Hoe de besluitvorming in de ALV precies in haar werk zal gaan, beslissen we in de komende week. De richtlijnen van bijvoorbeeld het NOC*NSF helpen daarbij zeer.

Ook op 27 mei zal er nog veel onduidelijk zijn. Mogen we volgend seizoen überhaupt wel starten? Hoe zal badminton er in een anderhalvemetersamenleving uitzien? Mogen we voortaan alleen nog maar singelen? In de beleidsplannen en de begroting gaan we vooralsnog uit van een normale situatie, simpelweg omdat we nog niet weten waar we rekening mee zullen moeten houden. Toch ben ik blij dat de ALV door kan gaan. Het is goed voor de continuïteit van BC Mariken.

Door alle uitgevallen trainingen en speelmomenten houdt de club dit seizoen geld over. Het bestuur beslist niet zelf wat er met dat geld gebeurt. In de ALV van november zullen we daar samen met jullie over nadenken. Tot 27 mei past onze huidige penningmeester Jouke Verbree er in ieder geval goed op. Daarna wil Irene Schouten, die staat te popelen om als nieuwe penningmeester aan de slag te gaan, dat doen.

Stel je vragen en maak je opmerkingen gerust via onderstaand formulier, of neem op een andere manier contact met me op. We horen graag hoe jullie over de situatie denken. En tips zijn altijd welkom.

Sportieve groet,
Pepijn de Lange
voorzitter BC Mariken

Wil je reageren? Dat kan via onderstaand formulier. Eerdere afleveringen van Beste Marikenezen vind je hier.

Fout: Contact formulier niet gevonden.