Gewaagde doelen

De gewaagde doelen zijn onze stipjes aan de horizon.  Het toekomstbeeld dat ze samen vormen geeft de richting aan waarin BC Mariken beweegt. In ons jaarlijkse beleid zetten we stappen in het verwezenlijken van deze doelen.

BC Mariken wil van badminton een logische sportkeuze maken.

Toelichting:
Binnen Nijmegen willen we concurreren met andere sporten. Als een kind een sport gaat kiezen moet badminton net zo vanzelfsprekend zijn als bijvoorbeeld voetbal, hockey of tennis. Ook wanneer een volwassene in Nijmegen meer wil gaan sporten moet hij of zij badminton overwegen. Daarvoor moet ons badmintonaanbod breed zijn.

BC Mariken wil met breedtesport als basis, topsport bedrijven.

Toelichting:
Wij verenigen mensen met badminton op alle niveaus. Zowel bij de jeugd- als bij de senioren willen we een piramide vormen. De basis daarvan moet breed zijn. Bij de junioren hebben we opstap-groepen voor alle leeftijden zodat iedereen bij ons kan badmintonnen. Voor kinderen met een bovengemiddeld badmintontalent hebben we extra trainingen. De overgang naar een badmintonschool of Regionaal Trainingscentrum (RTC) verloopt soepel. Op termijn organiseert Badminton Nederland een RTC in Nijmegen.

Ook bij de senioren hebben we trainingsgroepen voor beginners. We hebben competitieteams vanaf de onderste niveaus tot en met de eerste divisie. Voor gemotiveerde spelers zijn er extra trainingsmogelijkheden. Hoog badmintonniveau binnen de vereniging zorgt voor voldoende badmintonkennis. Zo kunnen we onze toekomstige trainers zelf opleiden.

BC Mariken wil zichtbaar zijn in regio Nijmegen en badmintonnend Nederland.

Toelichting:
Dit gewaagd doel hangt nauw samen met de voorgaande twee. We willen meer naamsbekendheid verwerven. Met onze eigen communicatiekanalen zoals de website en sociale media doen we verslag van onze activiteiten en ideeën. Op die manier dragen we uit dat we een levendige, goed georganiseerde vereniging zijn. Daarnaast willen we iedere week in kranten als De Gelderlander en De Brug Nijmegen staan. We willen positief opvallen bij externe organisaties als Badminton Nederland en de Gemeente Nijmegen.

Wanneer leden als ambassadeurs van BC Mariken hun ervaringen in familie- en vriendenkring delen, bereikt de vereniging een enorm netwerk. Zichtbaarheid behalen we daarnaast door badmintonactiviteiten te organiseren. Een goed voorbeeld daarvan zijn clinics op basisscholen. Ten slotte kunnen we andere organisaties uitnodigen om bij ons langs te komen.

BC Mariken wil één vereniging zijn.

Toelichting:
Op de baan kan iedereen spelen tegen spelers van zijn eigen niveau. Toch is het leuk om eens te spelen met oudere of betere spelers of met iemand waarmee je op normale avonden niet speelt. Binnen BC Mariken kan dat. Zo profiteren we van de brede opbouw van onze vereniging.

Net zo belangrijk is de verbinding buiten de baan. Hier vallen tijdens activiteiten verschillen door badmintonniveau weg. Leden zoeken elkaar op en genieten van de sociale kanten van het verenigingsleven.

Bij BC Mariken kun je je hele leven terecht.

Toelichting:
Al op jonge leeftijd kun je bij BC Mariken trainingen volgen. We organiseren zowel activiteiten voor jongere jeugd als voor oudere. Ons doel is om alle jeugdleden een soepele overgang naar de senioren te laten maken. We concurreren niet met studentenbadmintonvereniging NSBC Stuban, maar zoeken wel de samenwerking. Na hun studententijd vangen we spelers graag weer op. Ook voor oudere spelers blijven we interessant, met zelfs badmintongroepen voor 50+-leden.