Visie

Hoe ziet BC Mariken er over een paar jaar uit? Waar willen we als vereniging naartoe? Over dat soort vragen bogen veertien leden zich in maart 2019, onder leiding van Transferpunt Sport. Na twee bijeenkomsten kwam onze vereniging tot een visie in vierluikvorm: een hoger doel, gewaagde doelen, kernwaarden en kernkwaliteiten.

Het hoger doel van onze vereniging geeft aan wat de bestaansgrond van onze vereniging is. Het vat de essentie van BC Mariken samen in een enkele zin. De gewaagde doelen zijn onze stipjes aan de horizon.  Het toekomstbeeld dat ze samen vormen geeft de richting aan waarin BC Mariken beweegt. In ons jaarlijkse beleid zetten we stappen in het verwezenlijken van deze doelen. BC Mariken staat voor haar kernwaarden. Het zijn diepgewortelde overtuigingen in onze organisatie en geven aan wat wij wezenlijk van belang vinden. De kernkwaliteiten geven aan waar wijzelf in onze ogen goed in zijn. Bij het bereiken van de gewaagde doelen proberen we steeds vanuit deze kwaliteiten te werken. We gaan uit van onze eigen krachten.