Opzeggen

Jammer dat je onze vereniging wilt verlaten. Voor het opzeggen van je lidmaatschap geldt een opzegtermijn.

  • Recreatieve spelers: opzeggen vóór 1 augustus
  • Competitiespelers: opzeggen vóór 1 april (in verband met de registratie van competitieteams bij de bond)

Stuur om op te zeggen een bericht naar de secretaris.