Contributie - Badmintonclub Mariken

Contributie

Voor het seizoen 2020-2021 hanteert BC Mariken de volgende contributiebedragen:

Studenten krijgen bij BC Mariken een korting van 20% op de lidmaatschapsgelden. Daarvoor moeten ze een geldig bewijs van inschrijving bij een Nederlandse onderwijsinstelling voorleggen. Hetzelfde geldt voor middelbare scholieren die bij de senioren spelen.

Daarnaast geeft BC Mariken familiekorting. Elk tweede en volgend lid uit een gezin krijgt, mits het tweede lid minderjarig is, een korting van 20%. Per lid kan er slechts van één kortingsregeling tegelijk gebruik gemaakt worden.

Voor de automatische afschrijving en het overmaken van de contributie geldt het bankrekeningnummer NL22 RABO 0121 6175 80 ten name van BC Mariken te Nijmegen.

Ieder jaar worden op de algemene ledenvergadering in mei de contributiebedragen voor het volgende seizoen vastgesteld. Zodra deze bekend zijn, zullen wij deze publiceren.