Commissies

Binnen BC Mariken is een aantal commissies actief. Zij voeren het beleid uit, regelen badminton- en non-badminton activiteiten en zorgen voor het reilen en zeilen van de vereniging.

De technische commissie …

… regelt trainingen met goede trainers;
… schrijft seniorenteams in voor de bonds- en regiocompetities;
… maakt elk jaar de teamindeling voor de seniorencompetitie;
… organiseert jaarlijks de clubkampioenschappen;
… coördineert ophalen van oud papier.

Commissieleden:
– Jeroen Jansen (competitieleider)
– Bram Meijer
– Nathalie Bruijsten
– Stephan van den Akker

De recreantencommissie …

… zorgt ervoor dat recreantleden kunnen vrij spelen;
… organiseert uitwisselingen met clubs uit de omgeving;
… organiseert interne toernooitjes, zoals het kerst- en het invitatietoernooi;
… peilt een paar keer per seizoen of er animo is voor een reeks recreantentrainingen.

Commissieleden:
– Thijs Kuijpers (voorzitter)
– Clark Nowack
– Jaklien Rinkens

De jeugdcommissie …

… wil jeugdleden enthousiast maken voor het spelen van competitie;
… maakt elk jaar de teamindeling voor de jeugdcompetitie;
… regelt inzet van goede trainers voor de trainingen;
… organiseert jaarlijks de jeugdclubkampioenschappen;
… organiseert ieder seizoen leuke (non-badminton) activiteiten;
… legt contacten met basisscholen voor het geven van clinics tijdens gymlessen en open dagen.

Commissieleden:
– Paul Bruin (voorzitter)
– Freek Helsper
– Jan Gerrits

De G-badmintoncommissie …

… organiseert de trainingen voor de G-badmintongroep;
… werft fondsen om het G-badminton te financieren;
… organiseert zo nu en dan wedstrijden en toernooien voor G-badmintonners.

Commissieleden:
– Jeannette Vos
– Mohammed Ghouassi
– Robbert-Jan Westerduin

De P-badmintoncommissie …

… organiseert de trainingen voor de P-badmintongroep;
… zorgt voor nieuwe aanwas bij de P-badmintongroep;

Commissieleden:
– Helena Cockx
– Clark Nowack

De activiteitencommissie …

… zoekt voor ieder klusje binnen de vereniging een vrijwilliger;
… regelt dat leden helpen bij hardloopwedstrijden in Nijmegen om de clubkas te spekken;
… bedankt de vrijwilligers of zet ze in het zonnetje.

Commissieleden:
– Mart Brands (voorzitter)
– Nancy Blockhuis
– Robbert-Jan Westerduin
– Lilian Peters

De communicatiecommissie …

… verstuurt maandelijks een nieuwsbrief naar alle leden;
… houdt de website en de sociale media van BC Mariken bij;
… verzorgt promotiemateriaal voor de vereniging.

Commissieleden:
– Lynn Appels
– Pepijn de Lange
– Kiara Chin
– Maaike van Kalmthout
– Irene Schouten

De toernooicommissies …

… organiseren ieder seizoen twee BC Mariken-toernooien: voor de senioren en voor de jeugd;
… regelen de inschrijvingen en maken de wedstrijdplanning;
… coördineren op de dag zelf alles: zaal opbouwen, het toernooi op tijd laten verlopen, de prijsuitreiking.

Commissieleden:
– Luuk Oostveen (seniorentoernooi)
– Mart Brands (seniorentoernooi)
– Helena Cockx (seniorentoernooi)
– Nathalie Bruijsten (seniorentoernooi)
– Paul Bruin (jeugdtoernooi)
– Karen Meijer (jeugdtoernooi)

De sponsorcommissie…

… zoekt naar nieuwe sponsoren voor de club of evenementen van de club
… onderhoudt het contact met huidig sponsoren

Commissieleden:
– Martijn van Rossum (voorzitter)
– Bram Meijer
– Luuk Martens
– Stephan van Houtem
– Roy Rouwhorst

De kascontrolecommissie…

… controleert minstens één keer per jaar de boekhouding
… ondersteunt de penningmeester zo nodig

Commissieleden:
– Jouke Verbree
– Taco Becks

De continuïteitscommissie…

…kan de vereniging voortzetten mocht het bestuur acuut niet meer in staat zijn om te besturen

Commissieleden:
– Karen Meijer
– Pepijn de Lange
– Jouke Verbree

De lijnrechters…

… beoordelen of de shuttles in of uit zijn bij badmintonwedstrijden op hoog niveau binnen onze club
… helpen hierbij BC Mariken 1 en de scheidrechters

– Gerard Slag
– Maarten Solleveld
– André Bruijsten
– Vicky Seveke
– Bert Neyrinck

Andere vrijwilligers zijn:

– John Appels (wedstrijdfunctionaris)
– Shoghi Lips (vertrouwenscontactpersoon)
– Manon van der Meeren (vertrouwenscontactpersoon)
– Jarne Brands (fotograaf)
– Wilbert Thoonen (uitgifte shuttles)