Commissies

Binnen BC Mariken is een aantal commissies actief. Zij voeren het beleid uit, regelen badminton- en non-badminton activiteiten en zorgen voor het reilen en zeilen van de vereniging.

De technische commissie …

… regelt trainingen met goede trainers;
… schrijft seniorenteams in voor de bonds- en regiocompetities;
… maakt elk jaar de teamindeling voor de seniorencompetitie;
… organiseert jaarlijks de clubkampioenschappen;
… coördineert ophalen van oud papier.

Commissieleden:
– Bram Meijer (voorzitter)
– Karen Meijer (competitieleider)
– Clark Nowack
– Stephan van den Akker
– Roy Rouwhorst

De recreantencommissie …

… zorgt ervoor dat recreantleden kunnen vrij spelen;
… organiseert uitwisselingen met clubs uit de omgeving;
… organiseert interne toernooitjes, zoals het kerst- en het invitatietoernooi;
… peilt een paar keer per seizoen of er animo is voor een reeks recreantentrainingen.

Commissieleden:
– Paul Deneer (voorzitter)
– Eli Solisa

De jeugdcommissie …

… wil jeugdleden enthousiast maken voor het spelen van competitie;
… maakt elk jaar de teamindeling voor de jeugdcompetitie;
… regelt inzet van goede trainers voor de trainingen;
… organiseert jaarlijks de jeugdclubkampioenschappen;
… organiseert ieder seizoen leuke (non-badminton) activiteiten;
… legt contacten met basisscholen voor het geven van clinics tijdens gymlessen en open dagen.

Commissieleden:
– Paul Bruin (voorzitter)
– Lynn Appels
– Freek Helsper

De G-badmintoncommissie …

… organiseert de trainingen voor de G-badmintongroep;
… werft fondsen om het G-badminton te financieren;
… organiseert zo nu en dan wedstrijden en toernooien voor G-badmintonners.

Commissieleden:
– Bram Meijer
– John Appels
– Rinske de Graaff Stoffers
– Jeannette Vos
– Robbert-Jan Westerduin
– Mohammed Ghouassi

De activiteitencommissie …

… zoekt voor ieder klusje binnen de vereniging een vrijwilliger;
… regelt dat leden helpen bij hardloopwedstrijden in Nijmegen om de clubkas te spekken;
… bedankt de vrijwilligers of zet ze in het zonnetje.

Commissieleden:
– Mart Brands (voorzitter)
– Nancy Blockhuis
– Robbert-Jan Westerduin
– Helena Cockx

De communicatiecommissie …

… verstuurt maandelijks een nieuwsbrief naar alle leden;
… houdt de website en de sociale media van BC Mariken bij;
… verzorgt promotiemateriaal voor de vereniging.

Commissieleden:
– Lynn Appels
– Pepijn de Lange
– Isis Doorman
– Jeroen Janssen
– Irene Schouten

De toernooicommissies …

… organiseren ieder seizoen twee BC Mariken-toernooien: voor de senioren en voor de jeugd;
… regelen de inschrijvingen en maken de wedstrijdplanning;
… coördineren op de dag zelf alles: zaal opbouwen, het toernooi op tijd laten verlopen, de prijsuitreiking.

Commissieleden:
– Rinske de Graaff Stoffers (seniorentoernooi)
– Luuk Oostveen (seniorentoernooi)
– Gerard Slag (seniorentoernooi)
– Hannie Tietema (seniorentoernooi)
– Paul Bruin (jeugdtoernooi)
– Karen Meijer (jeugdtoernooi)

Andere vrijwilligers zijn:

– John Appels (wedstrijdfunctionaris)
– Shoghi Lips (vertrouwenscontactpersoon)
– Yolande Hartkamp (vertrouwenscontactpersoon)