Bestuur

BC Mariken is een vereniging met een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. De bestuursleden zetten zich samen in om de club goed te laten functioneren. Daarvoor vergaderen ze een keer per maand. Ieder half jaar is er een Algemene Ledenvergadering, waarin de bestuursleden hun plannen presenteren en waarin leden zich kunnen uitspreken over het gevoerde beleid.

Buiten de vereniging vertegenwoordigen de bestuursleden de club. Zij gaan bijvoorbeeld naar vergaderingen van de Nederlandse Badmintonbond of naar bijeenkomsten over badminton in regio Centrum. Ook leggen en onderhouden ze contacten met andere instellingen zoals basisscholen en de gemeente Nijmegen.

boven: Paul Bruin, Hans Offereins, Pepijn de Lange, Paul Deneer; onder: Bram Meijer, Jouke Verbree

Pepijn de Lange (voorzitter)

Sinds november 2018 is Pepijn voorzitter van BC Mariken. Hij leidt het bestuur, houdt de grote lijnen binnen de vereniging in de gaten en vertegenwoordigt de club naar buiten toe.

Hans Offereins (secretaris)

Hans zit in het bestuur sinds mei 2018. Als secretaris notuleert hij zowel bij bestuurs- als algemene ledenvergaderingen. Daarnaast onderhoudt hij de contacten met de gemeente over bijvoorbeeld de zaalhuur: ieder jaar weer een lastige puzzel.

Irene Schouten (penningmeester)

Irene is sinds mei 2020 de penningmeester van de club. Zij beheert het geld en doet de transacties. Ieder seizoen maakt ze de begroting.

Bram Meijer (voorzitter technische commissie)

Als voorzitter van de technische commissie zit Bram vanaf november 2018 in het bestuur. De technische commissie regelt alles dat met competitief badminton te maken heeft: trainingen, trainers en competitiewedstrijden.

Paul Deneer (voorzitter recreantencommissie)

Paul is bestuurslid vanaf mei 2017. Hij vertegenwoordigt de grote groep recreatieve spelers van BC Mariken. Op woensdagmiddag en vrijdagavond spelen zij partijen. Zo nu en dan organiseert de recreantencommissie toernooitjes of uitwisselingen met andere badmintonclubs.

Paul Bruin (voorzitter jeugdcommissie)

Paul is vanaf 2014 voorzitter van de jeugd. Zijn commissie let op de kwaliteit van de trainingen en probeert zo veel mogelijk kinderen competitie te laten spelen. Het plezier van onze jeugdleden staat altijd voorop.

Nancy Blockhuis (algemeen bestuurslid)

Sinds november 2020 houdt Nancy zich als algemeen bestuurslid bezig met het verenigingsleven van BC Mariken. Met andere leden denkt ze na over bijvoorbeeld clubbinding en vrijwilligersbeleid. Ze onderhoudt de contacten met de activiteitencommissie en de communicatiecommissie.