Bestuur

BC Mariken is een vereniging met een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. De bestuursleden zetten zich samen in om de club goed te laten functioneren. Daarvoor vergaderen ze een keer per maand. Ieder half jaar is er een Algemene Ledenvergadering, waarin de bestuursleden hun plannen presenteren en waarin leden zich kunnen uitspreken over het gevoerde beleid.

Buiten de vereniging vertegenwoordigen de bestuursleden de club. Zij gaan bijvoorbeeld naar vergaderingen van de Nederlandse Badmintonbond of naar bijeenkomsten over badminton in regio Centrum. Ook leggen en onderhouden ze contacten met andere instellingen zoals basisscholen en de gemeente Nijmegen.

Het bestuur van BC Mariken: v.l.n.r. Hans Offereins, Clark Nowack, Irene Schouten, Vicky Seveke, Janneke Suijskens en Paul Bruin. Nancy Blockhuis ontbreekt op de foto.

De bestuursleden stellen zich voor aan jullie

 

Voorzitter Irene Schouten

 

Irene Schouten (voorzitter)

Sinds mei 2022 is Irene voorzitter van BC Mariken.  Zij leidt het bestuur, houdt de grote lijnen binnen de vereniging in de gaten en vertegenwoordigt de club naar buiten toe.

Secretaris Hans Offereins

 

Hans Offereins (secretaris)

Hans zit in het bestuur sinds mei 2018. Als secretaris notuleert hij zowel bij bestuurs- als algemene ledenvergaderingen. Daarnaast onderhoudt hij de contacten met de gemeente over bijvoorbeeld de zaalhuur: ieder jaar weer een lastige puzzel.

Penningmeester Janneke Suijskens

 

Janneke Suijskens (penningmeester)

Janneke is sinds mei 2022 de penningmeester van de club. Zij beheert het geld en doet de transacties. Ieder seizoen maakt ze de begroting.

Voorzitter TC Vicky Seveke

 

Vicky Seveke (voorzitter TC)

Sinds mei 2022 is Vicky de voorzitter van de Technische Commissie (TC). De technische commissie regelt alle zaken rondom trainingen en competities. De voorzitter van deze commissie neemt ook plaats het bestuur. 

Voorzitter RBC Clark Nowack

 

Clark Nowack (voorzitter recreantencommissie)

Clark is bestuurslid vanaf november 2021. Hij vertegenwoordigt de grote groep recreatieve spelers van BC Mariken. Op woensdagmiddag en vrijdagavond spelen zij partijen. Zo nu en dan organiseert de recreantencommissie toernooitjes of uitwisselingen met andere badmintonclubs.

Voorzitter JC Paul Bruin

 

Paul Bruin (voorzitter jeugdcommissie)

Paul is vanaf 2014 voorzitter van de jeugd. Zijn commissie let op de kwaliteit van de trainingen en probeert zo veel mogelijk kinderen competitie te laten spelen. Het plezier van onze jeugdleden staat altijd voorop.

 

Nancy Blockhuis (algemeen bestuurslid)

Sinds november 2020 houdt Nancy zich als algemeen bestuurslid bezig met het verenigingsleven van BC Mariken. Met andere leden denkt ze na over bijvoorbeeld clubbinding en vrijwilligersbeleid. Ze onderhoudt de contacten met de activiteitencommissie en de communicatiecommissie.

Vragen?

Heb je vragen aan één van de bestuursleden? Je kan ons bereiken via de contact pagina of spreek ons aan op de club.