Kernkwaliteiten

De kernkwaliteiten geven aan waar wijzelf in onze ogen goed in zijn. Bij het bereiken van de gewaagde doelen proberen we steeds vanuit deze kwaliteiten te werken. We gaan uit van onze eigen krachten.

Bij BC Mariken kan iedereen trainen.

Toelichting:
We hebben voor iedere leeftijd trainingsgroepen voor beginners en voor gevorderden. Daarnaast bieden we trainingen aan spelers met een verstandelijke beperking. Voor al deze trainingen hebben we goede en gemotiveerde trainers.

BC Mariken heeft veel mogelijkheden om vrij te spelen.

Toelichting:
Dit is een nog meer te ontwikkelen kernkwaliteit. Je kunt bij BC Mariken op meerdere momenten in de week vrij badmintonnen. Leden hebben daardoor ruime mogelijkheden om van de badmintonsport te genieten.

BC Mariken heeft positieve en actieve leden.

Toelichting:
BC Mariken heeft geen tekort aan vrijwilligers. Leden die zich actief inzetten voor de vereniging halen daar plezier uit en voelen zich gewaardeerd. Door hun enthousiasme ontstaan nieuwe initiatieven. Ook jeugdleden worden gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen.

BC Mariken heeft continuïteit in haar organisatie.

Toelichting:
Dit is een nog meer te ontwikkelen kernkwaliteit. BC Mariken is niet afhankelijk van een klein aantal vrijwilligers. De kernposities in het bestuur rouleren regelmatig. Daarnaast maken we langetermijnvisies en draaiboeken voor activiteiten. Daarmee garanderen we het voortbestaan van onze bloeiende vereniging.

Bij BC Mariken kunnen we goed samenwerken.

Toelichting:
In alles wat we organiseren werken we samen. Binnen de commissies overleggen verschillende leden met elkaar. De lijntjes tussen verschillende commissies en het bestuur zijn kort. Ook met andere clubs zoeken we veel samenwerking.