Afgelopen maandag 7 november vond de najaars-ALV van BC Mariken plaats. Deze keer mochten we gebruik maken van de kantine van de Boog waardoor we over goede faciliteiten beschikten en in de pauze een heerlijk drankje konden halen. Kon je niet aanwezig bij de ALV? Lees dan snel hieronder wat er allemaal aan bod is gekomen tijdens deze avond.

De leden die aanwezig waren zagen wel een paar veranderingen aan de bestuurstafel. Irene is sinds mei onze nieuwe voorzitter en deze ALV was de eerste ALV die zij volledig leidde. Vicky heeft de functie van voorzitter TC op zich genomen, een functie die een jaar lang vacant bleef. Mart Brands heeft Nancy Blokhuis sinds de zomer vervangen als algemeen bestuurslid en zou deze ALV officieel verkiesbaar zijn voor deze rol.

Mededelingen
Na de officiële punten op de agenda zoals de vaststelling van de agenda en de ingekomen stukken waren er enkele mededelingen vanuit het bestuur.

  • De werkgroep statutenwijziging is van start gegaan met Armand Fanchamps, Kevin Smit en Irene Schouten. Het doel is om de statuten aan te passen volgens de nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen, maar omdat onze statuten ook al wat verouderd zijn, nemen ze de tijd om de statuten van voor tot achter onder de loep te nemen. Wanneer deze statuten klaar zijn en beoordeeld zijn door het bestuur en andere leden zal er een ALV worden gehouden om deze statuten goed te keuren. Om de statuten te wijzigen is het noodzakelijk om 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig te hebben, dus dat wordt nog een hele klus. Hierover volgt later meer informatie.
  • Het bestuur heeft een aantal wijzigingen doorgaan de afgelopen maanden. Janneke is gestopt als penningmeester waardoor Irene tijdelijk de functie van penningmeester heeft overgenomen. Gelukkig heeft Frank zich kandidaat gesteld als penningmeester zodat Irene zich weer kan gaan focussen op haar voorzitterschap. Zoals eerder beschreven had Mart ook de functie van algemeen bestuurslid overgenomen van Nancy. Later in de ALV zal gestemd worden over de nieuwe bestuursleden.
  • Er is een wereldwijd probleem met de levering van de verenshuttles. De prijs van een koker veren shuttle is tegenwoordig 29 euro.
  • In juli 2022 heeft BC Mariken haar 45ste verjaardag gevierd met een mooie lustrumdag. Het bestuur wil de lustrumcommissie bedanken voor hun geslaagde inzet voor deze dag. Bedankt Douwe, Hanneke, Lynn en Pepijn!
  • Afgelopen zomer heeft BC Mariken 1000 euro gewonnen bij de Gemeente Nijmegen omdat wij een van de meest inclusieve vereniging van de stad zijn. Naar aanleiding van schriftelijke argumentatie en een pitch over onze G-badminton, P-badminton en andere initiatieven vielen wij in de prijzen. Het prijzengeld is nog niet uitgegeven, hiervoor wordt nog een mooi doel gezocht.

Discussie Verenigingsleven
Het bestuur heeft zich als doel gesteld om een visiedocument over het verenigingsleven te maken. Ons algemeen bestuurslid Mart trekt hiervoor de kar. In deze ALV was de mogelijkheid voor leden om daarover met elkaar te sparren. De aanwezigen werden verdeeld in kleinere groepjes van 5 tot 6 personen en er werd gediscussieerd over vragen zoals ‘Waarom badminton je bij BC Mariken?’ en ‘Hoe zouden we (het verenigingsleven van) BC Mariken kunnen verbeteren?’. Deze input zal gebruikt worden om het visiestuk op te stellen.

Contributie P-badminton
Clark Nowack, voorzitter RBC, heeft samen met Helena Cockx een trainingsgroep voor mensen met Parkinson opgesteld. Sinds kort is deze groep van start gaan op maandag van 19.00 tot 20.00uur. Clark heeft geregeld dat de vereniging gratis een zaaltje van de HAN mag gebruiken. In ruil daarvoor bieden wij de mogelijkheid aan studenten om mee te helpen met studies en/of de training. De startende spelers zullen eerst gebruik maken van de Probeerbadminton aanbieden (25 euro voor 10 lessen) en daarna is het doel om ze lid te maken van de vereniging en dat ze ook contributie gaan betalen. De ALV heeft besloten dat deze contributie voor dit seizoen 2022-2023 even hoog wordt als de contributie voor de G-badminton.

Jaarverslag
Elke november-ALV wordt het jaarverslag gepresenteerd waarin elke commissie een verslag maakt van hun werkzaamheden van het vorige seizoen. De leden hebben dan de mogelijkheid om vragen te stellen. Bij het TC verslag ontstond er een discussie over in hoeverre BC Mariken badminton op hoog niveau moet stimuleren naar aanleiding van een ingekomen punt van Pepijn. De meningen hierover verschillen binnen de vereniging en het bestuur komt hier nog een keer op terug. Het financieel jaarverslag werd besproken en goedgekeurd. Omdat we afgelopen jaar opnieuw minder hebben kunnen badmintonnen dan gehoopt (door corona en op de opvang van vluchtelingen) hebben we een overschot. Dit overschot zal worden teruggegeven aan de leden in de vorm van een restitutie.

Bestuurs- en commissiezaken
De volgende mensen werden geïnstalleerd op de ALV:

  • Frank Wagenaars als penningmeester
  • Mart Brands als algemeen bestuurslid
  • Roy Rouwhorst en Jouke Verbreek als kascontrolecommissie
  • Stephan van den Akker als algemeen lid technische commissie
Het nieuwe bestuur: v.l.n.r. Mart Brands, Paul Bruin, Vicky Seveke, Frank Wagenaars, Irene Schouten, Hans Offereins en Clark Nowack

Om 22.00 kon de vergadering worden gesloten en werd iedereen bedankt voor zijn of haar aanwezigheid. We vinden het belangrijk dat leden zich betrokken voelen bij de vereniging. De volgende ALV plaatsvinden in mei 2023. Ben je nog nooit bij een ALV geweest? Kom dan zeker komende ALV kijken om te zien wat er gedaan wordt om te zorgen dat iedereen kan badmintonnen.