Op woensdag 25 mei heeft BC Mariken een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden in de kantine van Sporthal de Triangel. Vooruitlopend op de officiële notulen delen we alvast de belangrijkste punten hiervan met jullie:

Beschikbaarheid Jan Massinkhal
Door de opvang van de Oekraïners in de Jan Massinkhal hebben we al een geruime tijd niet meer kunnen spelen op deze locatie. We hebben dit moeten opvangen met andere, kleinere zalen dan we gewend zijn. Na een lange coronaperiode was dit extra vervelend voor onze leden. De gemeente Nijmegen heeft inmiddels laten weten per juni de Jan Massinkhal weer beschikbaar te hebben. Op de dinsdagen in juni bieden we daarom weer training aan in die zaal. Klik hier voor het hele speeloverzicht van de maand juni.

Lustrumfeest
Afgelopen 4 mei werd BC Mariken 45 jaar oud. Dit negende lustrum wordt gevierd op aanstaande zaterdag 9 juli met verschillende (badminton)activiteiten en een feest. De aanmelding is inmiddels geopend

Badminton voor mensen met Parkinson
Clark Nowack en Helena Cockx werken samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen om badmintonlessen te ontwikkelen voor mensen met Parkinson. Uit onderzoek is gebleken dat het ook voor mensen met Parkinson heel belangrijk is om te blijven bewegen. Lijkt het je leuk om hieraan mee te werken of ken je nog mensen met Parkinson die hier wellicht interesse in hebben? Neem dan contact op met Clark Nowack.

Overschot seizoen 2021-2022
Net zoals de voorgaande seizoenen houdt BC Mariken dit jaar naar verwachting geld over omdat we minder zaal hebben kunnen huren dan gehoopt. In de ALV is besloten dat we het overschot gaan teruggeven aan de leden die in het seizoen 2021-2022 lid waren: een nader te bepalen percentage van het contributiebedrag wordt in het najaar van dit jaar teruggestort. De definitieve hoogte hiervan kan pas bepaald worden na sluiting van het boekjaar op 1 augustus 2022.

Vernieuwde clubkampioenschappen 2023
De RBC heeft de ALV een voorstel voorgelegd over een nieuwe opzet van de clubkampioenschappen voor senioren. Nu worden er drie vrijdagavond gereserveerd voor de clubkampioenschappen, maar de RBC stelde voor één volledige dag (zaterdag dan wel zondag) te reserveren om er meer een ‘clubdag’ van de te maken. De definitieve invulling van deze dag is nog niet bekend. De ALV is akkoord gegaan met dit concept en meer informatie hierover volgt op een later moment.

Contributie seizoen 2022-2023
Op de ALV is besloten dat de contributiebedragen voor alle lidmaatschappen voor volgend seizoen gelijk blijven. Je vindt de contributiebedragen hier.

Beleidsplan en begroting 2022-2023
De beleidsplannen van alle commissies zijn goedgekeurd. Ook de begroting voor seizoen 2022-2023 is goedgekeurd met een begroot verlies. Dit accepteert de ALV omdat de vereniging op het moment te veel geld spaart. Ook zijn er op de ALV ideeën uitgewisseld over de langetermijnplanning ten aanzien van het overschot. Het bestuur gaat hier verder mee aan de slag.

Bestuurs- en commissiezaken: benoemingen en aftredingen
Tijdens de ALV zijn er verschillende nieuwe benoemingen doorgevoerd.

  • Pepijn de Lange is afgetreden als voorzitter en is vervangen door Irene Schouten
  • Janneke Suijskens is verkozen tot penningmeester
  • Vicky Seveke is verkozen tot voorzitter TC
  • Nathalie Bruijsten is benoemd tot algemeen lid TC
  • Paul Bruin is herkozen tot voorzitter JC

Op deze pagina vind je een overzicht van alle huidige bestuursleden.

De nieuwe ALV zal plaatsvinden in november 2022.