Zoals waarschijnlijk bekend is bij de meeste van jullie staan er grote veranderingen op de planning voor onze vertrouwde Jan Massinkhal. Hierover publiceerden we eerder dit bericht. Afgelopen dinsdagavond hield de Gemeente Nijmegen een informatieavond voor de huidige gebruikers van de Jan Massinkhal en BC Mariken was hiervoor ook uitgenodigd en aanwezig. Graag houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen van de nieuwe sporthal.

Wat is er tot nu toe gebeurd?
Op 21 december 2022 heeft de Gemeenteraad ingestemd met een nieuwe sporthal in combinatie met zwembad op de hoek van de Nieuwe Dukenburgseweg/Weg door Jonkerbosch. Het hele gebied rondom deze hal wordt breder ontwikkeld met woningen en andere faciliteiten. Meer informatie over het gehele gebied de Winkelsteeg kan je volgen via deze website.

Wat is de grove planning?
Eind 2025 zal de oude Jan Massinkhal gesloopt worden en wordt er een nieuwe hal gebouwd op ongeveer dezelfde plek. Dit zal bestaan uit een zwembad op de onderverdieping en een sporthal op de bovenste verdieping. De nieuwe hal zal daarmee minstens 25 meter hoog worden! Ter vergelijking: de huidige Jan Massinkhal is omgeveer 9 meter hoog. Als alles volgens planning loopt zal de bouw twee jaar duren. De planning is dat ook in de nieuwe hal achttien badmintonbanen zullen komen. Ook zal de hal voldoen aan de regelgeving van de sportbonden. Het plafond van de sporthal zal 9 meter hoog worden, dit is hoger dan de huidige Jan Massinkhal.

Voorbeeld van hoe de hal er grofweg uit komt te zien

Wat betekent dit voor BC Mariken?
Tussen eind 2025 en halverwege 2027 zal er geen vervangende vergelijkbare hal zoals de Jan Massinkhal zijn. De gemeente gaat alle binnensportverenigingen in Nijmegen korten op hun speeltijden zodat de lasten gelijk verdeeld gaan worden. Ook is de gemeente in gesprek met andere partijen, zoals middelbare scholen, om hun gymzalen ter beschikking aan de binnensport te stellen. Het zal echter een grote puzzel worden en de gemeente geeft nu al aan dat we rekening moeten houden met een minder ideale situatie dan dat we nu hebben.

Wat staat er op korte termijn te gebeuren?
De gemeente heeft ons uitgenodigd om in gesprek te gaan over onze ‘eisen’ voor de nieuwe hal, maar daarnaast ook om in gesprek te gaan over de opties in de periode dat de nieuwe hal gebouwd gaat worden. We merken tot nu toe dat de gemeente ons betrekt in de informatievoorziening en in de plannen. We hopen dat onze stemmen goed gehoord worden in de voorbereidende fase, tot nu toe hebben we daar vertrouwen in.

Via deze link kan je de presentatie bekijken die gehouden werd op de informatieavond op 4 april. Mocht je opmerkingen of vragen hebben, neem dan gerust contact op met het bestuur.