Beste Marikenezen,

Gemiddeld geven onze leden onze vereniging een 8,2! Dat prachtige cijfer rolde uit de enquête die we in januari verstuurden en door meer dan twintig procent van de leden werd ingevuld. Tussen de antwoorden zaten ook kritische, maar positief gebrachte noten. Alle vragen waren dit jaar per commissie opgesplitst; inmiddels buigt iedere commissie zich over de feedback. Nuttig!

Ook in het bestuur hebben we goed naar jullie antwoorden gekeken. In de respons klinkt een duidelijke roep om meer badminton en meer menging tussen verschillende spelersgroepen. De dinsdagtrainingen eindigen nu eind april, maar twee derde van de trainende seniorenspelers wil tot eind mei doorspelen. Jeugdspelers zijn ook enthousiast. Op de ALV (woensdag 15 mei) komen we daarom met een voorstel om het volgende seizoen wat te rekken. Alle aanwezige leden kunnen tijdens de vergadering voor of tegen dit plan stemmen. Als je niet aanwezig kunt zijn mag je iemand machtigen. Pas als een meerderheid voor dit plan is, wordt het aangenomen.

ALV?! Streep hem maar weer af op de Beste Marikenezenbingo. Tot nu toe werd de vergadering in elke aflevering genoemd. Op de komende komen we met nog een voorstel. We willen de vrijdagavond – dé clubavond van BC Mariken – versterken. Omdat uit de enquête bleek dat spelers met verschillende lidmaatschappen onderling meer willen mengen en er behoefte was aan meer gelegenheid om te vrij spelen, schuiven we wat in de avondindeling. Door alle seniorentrainingen tegelijk te plannen kan op de avond twee uur lang iedereen met iedereen vrij spelen.

Sommige jeugdtrainingen zullen een half uur vroeger moeten starten. Daar is niet iedereen blij mee – daar hebben we in de bestuursvergadering bij stilgestaan. Toch menen wij dat dit schuiven met trainingen de club als geheel ten goede komt. Hopelijk profiteren onze huidige pupillen over een paar jaar zelf van deze verandering, wanneer ze de stap naar de senioren gezet hebben.

Iets anders dan. Ik was zeer verrukt over de twee visiebijeenkomsten die in de afgelopen weken plaatsgevonden hebben. Veertien leden hebben samen nagedacht over de essentie van onze vereniging, onze sterke en zwakke punten en, misschien wel het belangrijkst, de richting waarin we de komende jaren willen groeien. Wat voor vereniging willen we in bijvoorbeeld 2024 zijn? De uitkomsten van de avonden zullen langzaam doorsijpelen in de vereniging en zéker op de ALV aan bod komen. Alvast een voorproefje: BC Mariken wil dat badminton een logische keuze wordt voor de Nijmegenaar op zoek naar een sport.

Tot slot wil ik alle Marikenezen – en in het bijzonder de G-badmintoncommissie – feliciteren met de fantastische Sportinitatiefprijs 2018. De Avond van de Nijmeegse Sport was een groot feest voor de vele betrokkenen en uitstekende reclame voor onze bloeiende vereniging.

Vergeet niet om te komen kijken op onze open toernooien op zaterdag 6 en zaterdag 13 april.

Sportieve groet,
Pepijn de Lange
voorzitter BC Mariken

Wil je reageren? Dat kan via onderstaand formulier. Eerdere afleveringen van Beste Marikenezen vind je hier.

Fout: Contact formulier niet gevonden.