Ieder jaar in mei presenteert het bestuur de beleidsplannen voor het volgende seizoen. Om daarin een heldere lijn te behouden is het goed om na te denken over de diepere redenen van het bestaan van BC Mariken als badmintonvereniging. Wat voor een club zijn wij eigenlijk? En wat voor een club willen we zijn?

Onder leiding van Transferpunt Sport gaat BC Mariken in maart en april een visiestuk ontwikkelen. Transferpunt Sport is een adviesbureau op het gebied van sport, bewegen en gezondheid en maakt onderdeel uit van de HAN Sport en Bewegen en SENECA. De visie zal uiteindelijk bestaan uit een hoger doel, een gewaagd doel, kernwaarden en kernkwaliteiten. Daar kunnen het bestuur en de commissies vervolgens concrete plannen op baseren.

Voor twee visiebijeenkomsten zijn we op zoek naar een panel van ongeveer 15 leden en ouders van jeugdleden. Het panel moet een goede afspiegeling van onze vereniging geven. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op twee maandag- of woensdagavonden van ongeveer 19.00 tot 21.30 uur.

Wil je graag meedenken over het heden en de toekomst van onze vereniging? Stuur dan uiterlijk zondag 17 februari een bericht aan voorzitter Pepijn. Schroom ook niet met vragen of opmerkingen naar hem toe te komen.

Op de website van Transferpunt Sport vind je meer over hun werkwijze.