Deze week int BC Mariken bij alle leden de contributie voor het badmintonseizoen 2023-2024. Bij vrijwel alle leden gebeurt dat via een automatische incasso. Aanstaande dinsdag wordt het verschuldigde bedrag afgeschreven.

Voor de automatische afschrijving van de contributie geldt het bankrekeningnummer NL22 RABO 0121 6175 80 ten name van BC Mariken te Nijmegen.

Contributieverhoging
De hoogte van de contributie wordt ieder jaar door onze leden vastgesteld op de algemene ledenvergadering in mei. Voor dit seizoen hebben onze leden besloten dat de contributiebedragen verhoogd worden. Dat komt voort uit een stijging van de zaalhuur in Nijmegen. Omdat BC Mariken door de coronajaren over een financieel overschot beschikt, hebben we de verhoging beperkt weten te houden.

De hoogte van jouw contributie kun je je terugvinden in deze tabel:

Studenten krijgen bij BC Mariken korting op hun contributie. Ook heeft onze vereniging een korting voor families met meerdere leden. Meer informatie over de contributie bij BC Mariken vind je hier.

Heb je vragen over de contributie? Stuur dan een bericht aan onze penningmeester Frank.