Op de algemene ledenvergadering (ALV) in mei hebben de leden van BC Mariken besloten dat de contributie van onze vereniging volgend seizoen wordt verhoogd. De vereniging heeft te maken met stijgende kosten: de zaalhuur in Nijmegen stijgt bijvoorbeeld met 7 procent. Dankzij het financieel overschot uit de coronajaren is de contributieverhoging beperkt.

In onderstaand overzicht zie je per lidmaatschap de bijbehorende contributie voor het seizoen 2023-2024:


Automatische incasso
De contributie zal vlak na de start van het nieuwe seizoen via een automatische incasso worden afgeschreven van je rekening. Het bankrekeningnummer van de vereniging is NL22 RABO 0121 6175 80, ten name van BC Mariken te Nijmegen.

Korting
Sommige leden komen in aanmerking voor een korting op hun contributie. Meer informatie over bijvoorbeeld de studenten- en familiekorting vind je hier.

Uitschrijven?
Heb je helaas besloten om geen lid te blijven van BC Mariken? Dan kun je je tot en met maandag 31 juli uitschrijven voor het volgende seizoen. Stuur hiervoor een bericht naar de ledenadministratie. Heb je vragen over de contributie? Stuur dan een bericht aan penningmeester Frank.