Beste Marikenezen,

Terwijl de extreme temperaturen van de afgelopen weken langzaamaan lijken te wijken komt het nieuwe badmintonseizoen dichterbij. Komende vrijdag is de laatste zomerbadmintonavond in het Radboud Sportcentrum, de dinsdag erop is er voor het laatst buitensport. Op dinsdag 21, donderdag 23 en vrijdag 24 augustus starten de reguliere trainingen weer, op woensdag 22 augustus is de eerste speelmiddag van de 50+-groep. Ook het trainingskamp volgt dan snel.

Drie maanden geleden vond onze algemene ledenvergadering plaats. We zijn basisschool Aldenhove dankbaar dat we wederom in hun aula terecht konden. Met een opkomst van twaalf leden was het zaaltje behoorlijk gevuld. Hoe meer leden komen meedenken, hoe beter wij de club kunnen besturen. Ook wanneer je denkt weinig betrokken te zijn is het nuttig om te komen. Alleen al door aanwezig te zijn krijg je een beeld van wat er speelt binnen BC Mariken.

Een klein succes vonden wij het discussieonderwerp dat we geagendeerd hadden: een normen- en waardenbeleid voor BC Mariken. Het NOC*NSF raadt verenigingen aan hierover iets op papier te zetten. In de ALV ontstond een goed gesprek tussen bestuur en leden en tussen leden onderling. Conclusie: het is wellicht nuttig om te hebben, maar het heeft geen hoge prioriteit. Bovendien is het de vraag hoe we de afgesproken regels naleven.

Binnen het bestuur en commissies hebben enkele personeelswisselingen plaatsgevonden. Karen is secretaris af maar gaat meteen verder als competitieleider en komt in de TC. Hans neemt haar bestuursfunctie over. Pepijns termijn als TC-voorzitter zat erop, maar hij heeft voor drie jaar verlengd. Freek hielp de JC al enkele maanden en is nu ook officieel tot de commissie toegetreden.

Tijdens de rondvraag vroeg Gerard terecht hoe het zit met de vacante positie van voorzitter. Meer dan twee en een half jaar werkt het bestuur inmiddels zonder aanvoerder. Het is niet zo dat we daardoor in grote chaos verkeren, maar sommige zaken blijven wel liggen. Een voorzitter zou bijvoorbeeld met een visiestuk voor de vereniging aan de slag kunnen. De overige bestuursleden hebben door hun eigen taken geen tijd om dit erbij te doen.

Het belangrijkste van een voorzitter is in onze ogen dat hij de grote lijnen van de club in de gaten houdt. Hij leidt zaken die alle leden aangaan, zoals onze communicatiemiddelen en de AVG-wetgeving. Daar werken we nu ook aan en het vordert, maar het gaat soms langzamer dan wij graag zouden willen.

Zou je meer over het voorzitterschap willen weten? Dan is het verstandig om eens een bestuurslid aan te spreken in de sporthal. Je zit dan nog nergens aan vast, maar je kunt wel wat meer informatie krijgen. Uiteraard kun je zo’n voorzitterschap voor een groot deel een eigen invulling geven.

Wij hebben in ieder geval ontzettend veel zin in de komende maanden. Het geeft ieder jaar weer een groot plezier na de zomermaanden weer serieus de trainingen op te pakken – dit jaar onder hoofdtrainer Vincent. We verwachten weer veel plezier en veel gezelligheid, zowel op als naast de baan.

Sportieve groet,
bestuur van BC Mariken

Wil je reageren? Mail dan naar het bestuur of laat een berichtje achter via het contactformulier.