Nu we niet in grote groepen kunnen samenkomen, heeft het bestuur besloten een online algemene ledenvergadering te organiseren. In de laatste Beste Marikenezen lees je over de beweegredenen van het bestuur om tot deze beslissing te komen.

 • Wat? De halfjaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV).
 • Hoe? Op dit moment zijn samenkomsten verboden. Daarom gaan we beeldbellen via Zoom, via de webcam van je computer of laptop, of gewoon via je telefoon.
 • Wanneer? Op woensdagavond 27 mei
 • Hoe laat? Vanaf 20.00 uur. De ALV zal een à twee uur duren.
 • Voor wie? Alle leden van BC Mariken. Vanaf zestien jaar mag een lid op onze ALV stemmen. Leden jonger dan zestien jaar heten volgens onze statuten ‘aspirantleden’. Zij (of hun ouders/verzorgers) hebben wel toegang tot de vergadering, maar mogen niet stemmen.
 • Waar vergaderen we over? Het bestuur legt het beleidsplan en de begroting voor seizoen 2020-2021 aan de leden voor. Daarnaast treedt Jouke Verbree af als penningmeester en stelt Irene Schouten zich voor die positie beschikbaar. Paul Deneer stelt zich herkiesbaar als voorzitter van de Recreanten- en Beheerscommissie en Lynn Appels als lid van de jeugdcommissie.De voorlopige agenda van de vergadering vind je hier. Het beleidsplan en de begroting worden via e-mail aan onze leden verstrekt.
 • Hoe vergaderen we online? Om de ALV soepel te laten verlopen vragen we van de deelnemers het volgende:
  • Bekijk het beleidsplan en de begroting van tevoren grondig. Op de vergadering nemen we de stukken niet samen volledig door.
  • Stel vragen aan het bestuur over de stukken zo veel mogelijk van tevoren via de e-mail. Op de vergadering kunnen we ze dan efficiënt behandelen.
  • Als je tijdens de vergadering niet aan het woord bent, houd je microfoon dan op mute
  • Discussies houden we bondig. Iedereen kan z’n zegje doen, maar de voorzitter let erop dat we niet in herhaling vallen.
  • De stemprocedure is afhankelijk van het aantal deelnemers aan de ALV. Als het aantal deelnemers te overzien is, stemmen we via het beeldbellen zelf. Als er veel animo voor de vergadering is, zoekt het bestuur een andere methode.
 • Aanmelden? Ja, dat is voor deze ALV noodzakelijk, zodat we je de toegangslink naar de Zoom-meeting kunnen toesturen. Via onderstaand formulier kun je je opgeven. Je kunt je ook opgeven door het bestuur te mailen. De toegangslink naar de Zoom-meeting krijg je uiterlijk op de avond zelf toegestuurd.

Fout: Contact formulier niet gevonden.