Van zaterdag 30 september tot en met zondag 8 oktober was het de Week van de Scheidsrechter. Veel sportbonden gebruiken dit moment om stil te staan bij de inzet van scheidsrechters en andere wedstrijdofficials. En dat is precies wat BC Mariken ook doet! We gaan in gesprek met Hans Offereins over zijn vrijwilligerswerk als referee.

Vertel, wat doe je als referee?
“Wat goed is om te weten is dat Badminton Nederland drie verschillende wedstrijdfunctionarissen kent: lijnrechters, scheidsrechters en referees. Scheidsrechters zijn de baas op de baan en referees hebben een coördinerende en faciliterende rol. Leuk weetje, scheidsrechters hebben een zwart shirtje aan en referees een rood shirtje.

Als referee heb je twee belangrijke taken. Ten eerste moet er bij iedere wedstrijd in de Eredivisie een referee aanwezig zijn. De referee zorgt dat alles rondom de wedstrijd volgens de regels verloopt. Zo stem je af met de coaches over de teamopstelling, zorg je dat de wedstrijdbriefjes klaarliggen en ga je over eventuele wisselingen in de volgorde van de wedstrijden.
Verder ben je als referee betrokken bij toernooien. Ieder toernooi dat door Badminton Nederland wordt georganiseerd, (junior)mastertoernooien en toernooien met de categorie 1 moeten een referee hebben. De referee keurt bijvoorbeeld het reglement goed, is bij de loting aanwezig en controleert het tijdschema. Op de toernooidag zelf ben je als referee ter ondersteuning aanwezig. Als een speler bijvoorbeeld niet komt opdagen, kan de referee de toernooicommissie adviseren over de te nemen stappen. Uitgangspunt op zo’n dag is altijd dat je kordaat bent en snel een beslissing neemt zodat het badminton zo snel mogelijk door kan gaan.”

Hoe veel tijd ben je ongeveer kwijt aan deze taken?
“Ik ben referee bij ongeveer vijf Eredivisiewedstrijden per seizoen en daarnaast doe ik nog twee of drie toernooien per seizoen.”

Dat is een flink takenpakket en tijdsinvestering. Wat vind je er leuk aan?
“Het leukste is dat je samen met de scheidsrechters wat kan betekenen voor het badminton. Je zorgt ervoor dat het badminton kan draaien en dat de Eredivisie kan draaien. Het is ook leuk om bij andere clubs te kijken en verschillende Eredivisiewedstrijden te zien.

Het is leuk om te doen en er hangt een gezellige sfeer. Het enige jammere is dat je nooit andere referees ontmoet omdat er altijd maar één aanwezig is. De Bond organiseert daarom 1 keer per jaar een dag speciaal voor referees om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en te overleggen. Wat ook leuk is, is dat je af en toe een cadeautje van de Bond krijgt, bijvoorbeeld kaartjes voor de Yonex Dutch Open.”

En tot slot, in de competitie of op toernooien ontstaat soms onenigheid over de regels. Heb je nog leuke weetjes voor ons over de regels?
“Zoals de meesten wel weten mag je het net niet aanraken met je racket, maar wist je dat de paal ook onderdeel is van het net? Die mag je dus ook niet aanraken met je racket. En als je tegenstander niet komt opdagen bij een competitiewedstrijd, heb je niet automatisch met 8-0 gewonnen.

Zo zijn er tal van regels, samengebracht in verschillende reglementen en uitvoeringsregelingen. Bijvoorbeeld voor de competitie, voor toernooien, voor het invallen en voor promotie en degratie. Via de site van Badminton Nederland kan je deze zelf opzoeken. Ik zou het iedere speler aanraden om het competitiereglement eens door te lezen, spelers zouden de regels best wat beter mogen kennen. Dat is helpend voor jezelf en het leidt misschien tot reacties op de regels waar de Bond weer wat mee kan doen.”

Hans, bedankt voor jouw inzet als referee!

En ben je nu nieuwsgierig geworden naar de verschillende reglementen? Via deze link kan je ze bekijken.