Op vrijdag 5 april zijn nieuwe labels in gebruik genomen voor het afhangen tijdens de clubavond op vrijdag. Met deze nieuwe labels, die de recreantencommissie (RBC) heeft gemaakt, beschikt elk speelgerechtigd lid weer over een eigen label.

Alle labels zijn uiteraard BC Mariken-blauw en hebben een los te koppelen jeton bedoeld voor gebruik tijdens een, later te introduceren, husselronde of een gezelligheidstoernooi.

Omdat labelnummers gewijzigd zijn en elk persoonlijk label nu een uniek lidnummer bevat, kunnen de labels niet meer bij het corresponderende nummer op het bord gehangen worden. Neem je label gewoon mee naar huis of kies een haakje met je lievelingsnummer.

Naast de persoonlijke labels zijn er ook labels voor introducés en trainingen. Met trainingslabels geven we aan welke banen in gebruik zijn door een trainingsgroep.

Mocht je geen label hebben of heb je een vraag of opmerking, spreek dan gerust iemand van de RBC aan. Je kunt ook een bericht sturen via onze Contact-pagina.