Vanaf zaterdag 6 november zijn alle binnensportactiviteiten in Nederland enkel nog toegankelijk voor mensen die een geldig coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. Dit is geen besluit van het bestuur van BC Mariken, maar een door de regering opgelegde maatregel.

Je kunt zo’n coronabewijs krijgen als je volledig bent gevaccineerd, onlangs hersteld bent van corona of negatief getest bent op het virus. De Rijksoverheid heeft een stappenplan opgesteld om zo’n bewijs voor jezelf te regelen.

Het bestuur van BC Mariken is zich ervan bewust dat deze maatregel voor leden heel vervelend kan zijn. Tot nu toe heeft onze badmintonvereniging de coronacrisis goed doorstaan. We hopen zeer dat de verplichting om een coronabewijs te tonen, snel weer komt te vervallen. Tot die tijd willen we de eenheid binnen de club zo goed mogelijk bewaken. Wil je met het bestuur van gedachten wisselen over deze maatregel? Voel je vrij om contact op te nemen.

Controles
De gemeente heeft BC Mariken verantwoordelijk gesteld voor het controleren van de coronatoegangsbewijzen. Bij de ingang zullen vrijwilligers van onze vereniging dit doen. Vergeet niet om een identiteitsbewijs mee te nemen voor de controles.

De controleurs kunnen niet zien of je gevaccineerd, hersteld of getest bent. Wel zijn ze verplicht om aan de hand van een paar vragen je identiteit te controleren, zoals de afgelopen weken in bijvoorbeeld de horeca gebeurde. Hier kun je lezen hoe een scanner te werk gaat.

In eerste instantie liet de gemeente aan BC Mariken weten dat in de Jan Massinkhal en de Ark van Oost een beheerder de coronabewijzen zou controleren. Later kwam de gemeente daarop terug.

Trainingen en vrij spelen
Volwassen leden van BC Mariken kunnen vanaf zaterdag 6 november alleen trainen en vrij spelen als zij bij de ingang van de sporthal een geldig coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. Ook ouders en andere toeschouwers moeten een coronabewijs kunnen laten zien als zij de sporthal in willen.

Competitie
Vanaf dit competitieweekend moeten volwassen spelers en begeleiders ook hun coronabewijs laten zien in de sporthallen waar competitiewedstrijden worden gespeeld. In de Ark van Oost, waar BC Mariken zijn thuiswedstrijden speelt, zullen de QR-codes door de beheerder worden gescand. Ook bij uitwedstrijden moet je een coronabewijs laten zien.

Teams bij wie deze maatregel tot problemen leidt, worden verzocht contact op te nemen met de technische commissie (TC) of de jeugdcommissie (JC). Badminton Nederland heeft de invalregeling versoepeld en het eenvoudiger gemaakt om competitiewedstrijden te verzetten.

Kantine
In de sportkantines is al vanaf 25 september een coronabewijs verplicht. Dat blijft voorlopig zo.

Geen coronabewijs?
Leden die vanwege deze maatregel niet willen komen badmintonnen, kunnen hun lidmaatschap ‘pauzeren’. Dat is ook gebruikelijk bij leden die bijvoorbeeld een langdurige blessure hebben. Voor de gemiste badmintonmaanden kunnen deze leden achteraf een deel van hun contributie terug krijgen. Het bestuur vraagt leden die van deze regeling gebruik willen maken, zich vooraf te melden.

Bekijk hier de lijst van veel gestelde vragen die sportkoepel NOC*NSF heeft opgesteld.