Update van het BC Mariken-bestuur van vrijdag 23 oktober:

Badminton in gedeeltelijke lockdown
Dinsdagavond 13 oktober heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt om de opmars van het coronavirus tegen te gaan. Ook de sport wordt aan banden gelegd.

Jeugdbadminton
Voor jeugdtrainingen verandert er voorlopig niets. Alleen de jeugdcompetities zijn stilgelegd.

Ook op vrijdag 30 oktober zijn er jeugdtrainingen. Eerder zou dit een uitvalsavond zijn.

Seniorenbadminton
Trainingen en vrij spelen kunnen voorlopig in beperkte mate doorgaan. Neem voor je naar de Jan Massinkhal komt goed het volledige coronaprotocol door. Er gelden strengere regels dan in de afgelopen weken:

  • Er mogen maximaal 30 mensen tegelijkertijd in een sporthal aanwezig zijn.
  • Trainen en vrij spelen gebeurt in badmintongroepjes van maximaal 4 personen.
  • Verschillende badmintongroepjes mogen niet door elkaar lopen.
  • Je betreedt en verlaat de sporthal met je eigen badmintongroepje, niet samen met een ander groepje.
  • Ook binnen je badmintongroepje houd je 1,5 meter afstand.
  • Elk badmintongroepje krijgt een of twee banen toegewezen. Zet je tas bij deze banen neer.
  • Binnen je badmintongroepje mag je van tegenstander wisselen.

De badmintoncompetitie ligt voorlopig stil.

Organisatie van seniorenbadminton
Als je in de gedeeltelijke lockdown wilt badmintonnen, moet je je van tevoren opgeven. Via dit formulier kun je voor de komende weken je voorkeuren opgeven. Je kunt een voorkeur aangeven voor trainen op dinsdagavond, trainen op vrijdagavond of vrij spelen op vrijdagavond.

Elke zondag verstuurt het bestuur per e-mail een badmintonschema voor de volgende week. Het streven is om alle seniorenleden minimaal een keer in de week badminton aan te bieden.

Als je je opgegeven voorkeur wilt wijzigen, kun je het formulier opnieuw invullen.