Afgelopen donderdag vond de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van BC Mariken plaats in de kantine van Sporthal de Boog. Binnenkort stuurt secretaris Mark de notulen van de vergadering naar alle leden. Voor nu geven we alvast een update met de belangrijkste gespreksonderwerpen en besluiten op de ALV.

Op de voorjaars-ALV in mei bepaalt het bestuur met de leden het beleid voor het aankomende badmintonseizoen. We bespreken de beleidsstukken van de commissies en stemmen over de begroting.

Omdat BC Mariken aan het begin van de vergadering nog geen voorzitter had, opende algemeen bestuurslid Mart om 20.00 uur de vergadering. Het bestuur gaf een aantal updates en deed een oproep voor helpers bij de organisatie van het trainingsweekend en de clubdag. Voor het trainingsweekend, dat eind augustus plaatsvindt, hebben zich inmiddels drie organisatoren gemeld, maar voor de clubdag zoeken we nog enthousiastelingen. Vind jij het leuk om te helpen? Stuur dan een bericht naar het bestuur en de technische commissie.


Vervolgens deed de shirtcommissie een belangrijke onthulling: ze maakte bekend in welk clubshirt BC Mariken na de zomer speelt. Leden konden de afgelopen tijd stemmen op hun favoriete tricot. Het shirt op de foto heeft gewonnen. De clubkleding is nu al te passen en te bestellen bij Sportshop Richard Kregting (Paul Krugerstraat 109, 6543 MT Nijmegen). Daar hebben we een eigen hoekje met onze
nieuwe clubkleding.

Bij eerdere ALV’s nam het bestuur de beleidsstukken pagina voor pagina met de leden door, maar dit jaar ging het anders. Elke commissie presenteerde kort de speerpunten voor komend seizoen. Hetzelfde deed penningmeester Frank met de begroting.

Vervolgens werden de beleidsplannen en begroting in stemming gebracht. Wie een fundamentele vraag had, die de stemkeuze bepaalde, kon die van tevoren stellen. Andere vragen moesten even wachten.

Na een korte pauze brak namelijk een nieuw onderdeel van de ALV aan. De commissies binnen onze club verspreidden zich over de kantine. Andere leden konden in een rondgang de commissies langs om om verduidelijking te vragen. Aan het eind vertelden de commissies plenair welke vragen het belangrijkste waren geweest.

De aanwezige leden reageerden positief op dit nieuwe concept. De vergadering werd informeler en er
volgde geen lange groepsdiscussies. Tegelijkertijd hadden leden wel de mogelijkheid om vragen te stellen en met de betreffende commissie in discussie te gaan.

Als laatste punt voor de vergadering stelde zich een nieuwe kandidaat voor het voorzitterschap verkiesbaar. Bram, die de afgelopen jaren veel ervaring opdeed in het bestuur en de TC, vertelde waarom het hem leuk lijkt deze functie te vervullen. Goed nieuws voor onze vereniging: Bram is verkozen! Zo kon hij zelf om iets na 22.00 uur de vergadering sluiten.