Nu het huidige competitieseizoen er bijna op zit, gaat de blik op het seizoen dat na de zomer begint. De technische commissie (TC) heeft de aanmelding voor de seniorencompetitie 2023-2024 geopend. Je kunt je opgeven door dit formulier op Google Form in te vullen. De aanmelding sluit op zondag 5 maart.

In het formulier is ruimte om je voorkeuren voor volgend seizoen aan te geven. Als je geen competitie wilt spelen of alleen als invaller beschikbaar bent, kun je dat ook doorgeven. Als het aanmelden gelukt is, krijg je een bevestiging op je e-mailadres.

Heb je vragen hebt over de aanmelding of over de competitie van volgend jaar? Schroom dan niet een bericht achter te laten voor de TC of spreek een van de commissieleden (Vicky, Bram, Karen, Nathalie, Stephan) aan in de zaal.

Het maken van de teamindeling
Bij veel badmintonclubs is de teamindeling een heikele kwestie. Het is vaak niet mogelijk om volledig aan ieders wensen te voldoen. Soms leidt dat tot onenigheid. Om dat te komen, gelooft BC Mariken zijn communicatie en openheid over de totstandkoming van de teamindeling extra belangrijk.

De TC stelt de teams samen aan de hand van een aantal criteria. Deze zijn opgenomen in ons beleidsplan en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Zodra de TC de teamindeling gereed heeft, maakt zij die bekend via een presentatie. Spelers aan wier voorkeuren niet kan worden voldaan lichten we van tevoren in.

De criteria luiden:

  1. Allereerst wordt iedere jeugdspeler geplaatst in een team op een niveau waarin hij of zij zich goed kan ontwikkelen. Over dit niveau wordt overlegd met de hoofdtrainer en de trainer van de desbetreffende jeugdspeler. We beschouwen de spelers onder de twintig jaar als jeugdspelers. Als peildatum nemen we 1 september 2023.
  2. We vragen iedere seniorentrainer een inschatting te maken van het niveau van zijn spelers die zich aangemeld hebben voor de competitie.
  3. We bepalen het niveau van de seniorenspelers aan de hand van het trainersadvies en resultaten uit het afgelopen competitieseizoen. Eventueel bekijken we andere resultaten, bijvoorbeeld uit eerdere competitieseizoenen.
  4. We bekijken de inzet en de opkomst op de trainingen. Als we hierover vragen hebben bespreken we dit met de desbetreffende speler en zijn trainer. Hierbij geldt: opkomst is voldoende of onvoldoende. We maken geen rangschikking op basis van opkomst.
  5. Als een speler in het vorige seizoen concessies heeft moeten doen op zijn competitieniveau bij punt 3, proberen we dat dit seizoen te compenseren.
  6. We houden rekening met de individuele voorkeuren van een speler voor het aantal heren/dames in een team en voor het spelen in een gemengd team of in een herenteam.
  7. We houden rekening met de individuele voorkeuren van een speler voor zijn teamgenoten mocht daar ruimte voor zijn na het doorlopen van bovenstaande punten.

Bij de teamindeling nemen we alle aanmeldingen mee, zowel van spelers die al bij BC Mariken spelen als van spelers van buiten de club. We proberen voor iedereen een plekje te vinden waar de speler goed tot zijn of haar recht komt. Zijn er meer aanmeldingen dan plekken, dan geven we voorrang aan spelers die al lid van BC Mariken zijn, tenzij de speler van buiten een duidelijke meerwaarde heeft voor de vereniging.