Vanaf zondag 19 december zijn alle binnensportlocaties in Nederland gesloten. Dit is een door de regering opgelegde maatregel, die tot in ieder geval vrijdag 14 januari geldt. We zetten de gevolgen voor ons badmintonaanbod en verenigingsleven op een rij.

Speelmomenten
Alle trainingen en vrijspeelmomenten van BC Mariken komen voorlopig te vervallen. Voor junioren, senioren en G-badmintongroep is er geen badminton.

Competitie
Badminton Nederland beraadt zich op dit moment over het vervolg en/of stopzetten van de competities. Op een later moment zal de bond hierover communiceren.

Alternatieve activiteiten
Het bestuur probeert met de verschillende commissies de komende tijd alternatieve, online activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld op de avonden waarop nu speelmomenten vervallen (dinsdag, donderdag, vrijdag). Heb je zelf een leuk idee? Geef het dan door aan het bestuur of een van de commissies!

Contributie
Op dit moment is nog niet te zeggen hoe lang het badminton bij BC Mariken stil zal liggen. De afgelopen twee seizoenen heeft BC Mariken een deel van de contributie terug kunnen geven. Tijdens het seizoen geeft de club geen contributie terug. Pas na de financiële afsluiting van het jaar (op 1 augustus 2022) is duidelijk of en zo ja, hoeveel geld BC Mariken overhoudt. Op de ALV in mei 2022 zal het bestuur hier al met de leden over in gesprek gaan.