Op dinsdag 14 februari is er voor het laatst op dinsdagavond vrij spelen na de training. Het experiment om op dinsdag extra spelen aan te bieden, komt dan namelijk ten einde.

Experiment
Op dinsdagavond eindigen onze seniorentrainingen om 21.30 uur. Wie wil kon vanaf medio oktober voor 17 euro 17 dinsdagen lang een half uur vrij spelen. Omdat het een pilot betrof, boden we dit in eerste instantie aan tot en met het einde van de competitie.

Dit vrij spelen betekende niet dat trainers op dinsdagavond geen potjes meer tijdens hun trainingen inplannen. Voor spelers die niet van dit aanbod gebruik maken, veranderde er dus niets.

Reageren?
Over de vraag of en zo ja, in welke vorm het vrij spelen dit of volgend seizoen terugkeert, denk het bestuur momenteel na. Op de algemene ledenvergadering in mei bespreken we of dit vrij spelen in het standaardaanbod van de vereniging moet worden opgenomen. Hierover beslissen onze leden.

Wil je graag laten weten wat je van het vrij spelen op dinsdagavond vond? Beviel het? Of zag je juist nadelen? Deel dan je ervaringen in onze ledenenquête, die deze week naar alle leden verzonden wordt!