Bij BC Mariken is de blik alvast gericht op het volgende badmintonseizoen. Voor de seniorencompetitie 2023-2024 ontving de technische commissie (TC) in totaal 63 aanmeldingen – een absoluut record voor onze vereniging! De afgelopen weken gebruikte de TC om uit al die aanmeldingen de teams voor volgend seizoen samen te stellen.

Op dinsdagavond 18 april om 21.30 uur maakt de TC de nieuwe indeling bekend. Dat gebeurt direct na de training in een zaaltje in de Jan Massinkhal. Omwille van de tijd vraagt de TC spelers die bij de presentatie aanwezig willen zijn niet eerst te gaan douchen.

Gedurende bijeenkomst is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Mocht je een individuele vraag hebben, is daar na de bijeenkomst ruimte voor. Na de presentatie stuurt de TC de indeling ook per e-mail naar alle aangemelde spelers rond.

Een speciale vermelding verdienen dit jaar ook de vele spelers die zich hebben aangemeld als invaller. ‘Dat geeft ons als club veel ruimte’, zegt TC-voorzitter Vicky Seveke. ‘Veel dank daarvoor!’

Hoe kwam de teamindeling tot stand?
Bij veel badmintonclubs is de teamindeling een heikele kwestie. Het is vaak niet mogelijk om volledig aan ieders wensen te voldoen. Soms leidt dat tot onenigheid. Om dat te komen, gelooft BC Mariken zijn communicatie en openheid over de totstandkoming van de teamindeling extra belangrijk.

De TC stelt de teams samen aan de hand van een aantal criteria. Deze zijn opgenomen in ons beleidsplan en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Zodra de TC de teamindeling gereed heeft, maakt zij die bekend via een presentatie. Spelers aan wier voorkeuren niet kan worden voldaan lichten we van tevoren in.

De criteria luiden:

  1. Allereerst wordt iedere jeugdspeler geplaatst in een team op een niveau waarin hij of zij zich goed kan ontwikkelen. Over dit niveau wordt overlegd met de hoofdtrainer en de trainer van de desbetreffende jeugdspeler. We beschouwen de spelers onder de twintig jaar als jeugdspelers. Als peildatum nemen we 1 september 2023.
  2. We vragen iedere seniorentrainer een inschatting te maken van het niveau van zijn spelers die zich aangemeld hebben voor de competitie.
  3. We bepalen het niveau van de seniorenspelers aan de hand van het trainersadvies en resultaten uit het afgelopen competitieseizoen. Eventueel bekijken we andere resultaten, bijvoorbeeld uit eerdere competitieseizoenen.
  4. We bekijken de inzet en de opkomst op de trainingen. Als we hierover vragen hebben bespreken we dit met de desbetreffende speler en zijn trainer. Hierbij geldt: opkomst is voldoende of onvoldoende. We maken geen rangschikking op basis van opkomst.
  5. Als een speler in het vorige seizoen concessies heeft moeten doen op zijn competitieniveau bij punt 3, proberen we dat dit seizoen te compenseren.
  6. We houden rekening met de individuele voorkeuren van een speler voor het aantal heren/dames in een team en voor het spelen in een gemengd team of in een herenteam.
  7. We houden rekening met de individuele voorkeuren van een speler voor zijn teamgenoten mocht daar ruimte voor zijn na het doorlopen van bovenstaande punten.

Bij de teamindeling zijn alle aanmeldingen meegenomen, zowel van spelers die al bij BC Mariken spelen als van spelers van buiten de club. We proberen voor iedereen een plekje te vinden waar de speler goed tot zijn of haar recht komt. Zijn er meer aanmeldingen dan plekken, dan geven we voorrang aan spelers die al lid van BC Mariken zijn, tenzij de speler van buiten een duidelijke meerwaarde heeft voor de vereniging.