Op woensdag 19 mei vond de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van BC Mariken plaats. Secretaris Hans Offereins is bezig om de officiële notulen uit te werken. Zodra dit verslag af is, versturen wij het naar onze leden. In dit overzicht geeft het bestuur alvast een korte update van de belangrijkste besluiten die tijdens de ALV zijn genomen.

Contributierestitutie over seizoen 2020-2021
Vanwege de coronamaatregelen heeft BC Mariken enkele maanden geen badminton kunnen aanbieden. Het bestuur verwacht daardoor aan het eind van het seizoen geld over te houden. Op de ALV van november 2021 presenteert het bestuur de jaarafrekening: dan wordt bekend hoe hoog dit bedrag is.

Afgelopen ALV is al wel besloten dat BC Mariken op dezelfde manier een deel van de contributie kan teruggeven als over het seizoen 2019-2020. Leden krijgen na november de keuze voorgelegd of zij een door de ALV vastgesteld percentage van hun contributie terug willen ontvangen. Als een lid van restitutie afziet, gaat het geld naar de clubkas.

Contributie seizoen 2021-2022
Op de ALV is besloten dat de contributiebedragen voor alle lidmaatschappen voor volgend seizoen gelijk blijven. Je vindt de contributiebedragen hier.

Donderdagtraining voor senioren
Op vrijdagavond zit de Jan Massinkhal tijdens seniorentrainingen vol. Daarom heeft de ALV besloten dat komend seizoen één seniorengroep op donderdagavond gaat trainen. De technische commissie (TC) is momenteel bezig uit te zoeken welke groep dit het beste kan zijn. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van welke trainer voor deze groep beschikbaar is. Informatie hierover volgt binnenkort.

Nieuwe RBC: vrijdagavond nog hechtere clubavond
Vrijdagavond blijft voor BC Mariken dé clubavond. Om bijvoorbeeld het mengen tijdens het vrij spelen voor seniorenspelers te stimuleren, is het bestuur bezig om de recreanten- en beheerscommissie (RBC) te versterken. Deze nieuwe commissie zal zich bijvoorbeeld richten op interne toernooien, om de hechtheid van BC Mariken te versterken. Een van onze gewaagde doelen is niet voor niets: BC Mariken wil één vereniging zijn. Ook wil deze commissie de opvang van nieuwe leden en de overgang van jeugdspelers naar de senioren verbeteren.

Beleidsplannen
Voorafgaand aan de ALV had het bestuur met een aantal betrokken leden een financieel beleid opgesteld. Op de ALV bleek dat dat document nog een aantal vragen opriep. De komende maanden gebruikt het bestuur om het beleidsstuk verder aan te scherpen. In de ALV van november komt het financieel beleid opnieuw aan bod.

De beleidsplannen van het bestuur en de verschillende commissies en de begroting voor komend seizoen zijn verder zonder wijzigingen aangenomen.

Commissiezaken
Na zich bijna drie jaar voor het bestuur te hebben ingezet, is Bram Meijer op de afgelopen ALV afgetreden als voorzitter van de TC. De vereniging heeft ontzettend veel aan Brams inzet gehad. Gelukkig blijft hij de TC in ieder geval tot aan het begin van het volgende seizoen ondersteunen.

Verder konden we enkele herverkiezingen vieren: Hans Offereins verlengde zijn termijn als secretaris, Karen Meijer als TC-lid en competitieleider, en Freek Helsper als lid van de jeugdcommissie. Het bestuur is ontzettend blij met hun inzet.

Tot slot deed het bestuur nog een oproep: het is weer tijd om een lustrumcommissie op te richten. Op 4 mei 2022 bestaat BC Mariken namelijk 45 jaar. Dat willen we graag groots vieren. Wie leuke ideeën heeft voor een lustrumfeest, kan zich melden bij het bestuur. De eerste vrijwilligers staan al te trappelen om van de verjaardag van BC Mariken een mooi feest te maken.