Op de algemene ledenvergadering (ALV) in mei hebben de leden van BC Mariken besloten dat de contributie van onze vereniging volgend seizoen gelijk blijft. In onderstaand overzicht zie je per lidmaatschap de bijbehorende contributie:

De contributie zal vlak na de start van het nieuwe seizoen via een automatische incasso worden afgeschreven van je rekening. Het bankrekeningnummer van de vereniging is NL22 RABO 0121 6175 80, ten name van BC Mariken te Nijmegen.

Studenten krijgen bij BC Mariken een korting van 20% op de lidmaatschapsgelden. Hetzelfde geldt voor middelbare scholieren met een seniorenlidmaatschap. Daarnaast geeft BC Mariken familiekorting. Meer informatie over de contributie en de kortingen vind je hier.

Heb je besloten om geen lid te blijven van BC Mariken? Tot en met 31 juli aanstaande kun je je uitschrijven voor het seizoen 2022-2023. Stuur daarvoor een bericht aan de ledenadministratie.

Restitutie over contributie in seizoen 2021-2022
In dezelfde ALV is ook besloten dat er een restitutie gaat plaatsvinden van de contributie van seizoen 2021-2022. De hoogte van de restitutie wordt bepaald na het afsluiten van dit seizoen. Het bestuur zal leden hierover op een later moment informeren.

Heb je vragen over de contributie? Stuur dan een bericht aan penningmeester Janneke.