Beste Marikenezen,

Op woensdagavond 13 november staat onze volgende algemene ledenvergadering (ALV) op het programma. Wij – ik spreek nu namens het hele bestuur – zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest om deze avond voor te bereiden. In deze brief wil ik alle leden en ouders van jeugdleden van harte uitnodigen om mee te komen denken over het verleden, het heden en de toekomst van onze badmintonvereniging.

We ontvangen jullie graag in de aula van Basisschool de Aldenhove (Aldenhof 6001, Nijmegen). Om 20.00 uur gaan we van start. Om 22.00 uur zijn we weer klaar.

Vaak gaat een ALV gebukt onder haar formele karakter. De notulen van de vorige ALV – die ook al zo serieus was – worden doorgenomen en goedgekeurd. Daarna nemen we gezamenlijk braaf de beleidsstukken door: de verslagen van het vorige seizoen of de plannen voor het komende. We stemmen over de leden die zich verkiesbaar hebben gesteld voor commissie of bestuur. Zo’n uitslag laat zich dikwijls raden: een heleboel stemmen voor, een onthouding van de kandidaat zelf en nul stemmen tegen. Aan het eind van de avond gaat nog snel de rondvraag rond. En als de voorzitter voortvarend met zijn hamertje zwaait, kan iedereen op tijd weer naar huis.

Het is niet verwonderlijk dat de opkomst op deze vergaderingen meestal laag is. We vrezen dat dat komt doordat ze afschrikwekkend saai gevonden worden. Soms durven we te hopen dat het komt doordat men tevreden is over hoe het gaat met BC Mariken. In ieder geval weten we niet precies waarom leden besluiten thuis te blijven.

Wij willen graag dat zo veel mogelijk leden komen. Hoe meer mensen meedenken, hoe beter wij ons bestuurswerk kunnen doen. Op de komende ALV gaan we het daarom anders doen.

In maart hebben veertien leden samen een visiestuk voor BC Mariken ontwikkeld. Daarvoor kwam de groep op twee avonden bij elkaar. Het was prachtig om te zien hoe welwillend iedereen meedacht, hoe vruchtbaar de gesprekken waren en hoe vrolijk iedereen daarvan zelf werd. Het visiestuk dat uiteindelijk ontstond is voor het bestuur nog iedere vergadering een gewaardeerde leidraad.

De sfeer van die visiebijeenkomsten gaan we naar de ALV brengen. Daarvoor gooien we de agenda van de vergadering overhoop. Ten eerste korten we de vergadering in, zodat iedereen op tijd naar huis kan. Ten tweede schuiven we de formele onderwerpen zo veel mogelijk naar achteren. De vrijgekomen tijd gebruiken we voor discussies in kleine groepjes. Het bestuur heeft vijf onderwerpen uitgekozen. In drie rondes van ieder een kwartier mag je zelf bepalen waarover je mee wilt praten.

  • Ons contributiesysteem: hoe verdelen we de kosten eerlijk en hoe houden we ons badminton voor iedereen betaalbaar?
  • Onze clubkampioenschappen: hoe kunnen we van de clubkampioenschap een feest voor de hele vereniging maken?
  • Onze recreantenafdeling: hoe zorgen we ervoor dat we weer meer recreanten krijgen?
  • De ledengroei: hoe leiden we de groei van andere ledengroepen (junioren, trainende senioren) in goede banen?
  • Onze clubshirts: in wat voor shirt willen we volgend jaar badmintonnen?

De bijbehorende stukken ontvang je morgen of overmorgen in je e-mail.

Tot op de baan! En graag tot op de ALV!

Sportieve groet,
Pepijn de Lange
voorzitter BC Mariken

Wil je reageren? Dat kan via onderstaand formulier. Eerdere afleveringen van Beste Marikenezen vind je hier.

Fout: Contact formulier niet gevonden.