Beste Marikenezen,

Dit is de eerste aflevering van een nieuwe rubriek op de website: een brief van het bestuur aan al onze leden. Misschien denk je: waarom? Ik krijg toch al een nieuwsbrief? En er verschijnen toch al berichtjes op de website van haast alles wat er gebeurt bij BC Mariken? We leggen ons idee graag aan jullie uit.

Tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen praten we natuurlijk over de ‘gewone’ zaken die geregeld moeten worden. Dat kan van alles zijn. Een tijdje terug hebben we bijvoorbeeld nagedacht over het afscheid van hoofdtrainer Bart-Jan. Een ander voorbeeld: de zaalhuur voor het volgende seizoen. Iedere vergadering gaan we alle commissies af, delen we nieuws met elkaar en kijken we wat er moet gebeuren.

Maar daarnaast mijmeren we graag over onze vereniging. We proberen de grotere ontwikkelingen te overzien: de sfeer op clubavonden, de vrijwilligerswerving, het ledenverloop. We denken na over wat er goed gaat en wat er beter kan. Soms lijkt er geen eind te komen aan het werk, maar vaak overheerst een groots gevoel van trots.

Laatst kwam het volgende idee op tafel: moeten we onze leden niet meer betrekken bij hetgeen waarover het bestuur nadenkt? De beleidsstukken en jaarverslagen zijn – naar het genre – nogal formeel en er is maar één algemene ledenvergadering (ALV) per halfjaar. Het leek ons leuk om ook tussendoor gedachten met jullie te delen. Op een luchtigere manier dan bij de ALV. We hopen jullie zo vaker en gemakkelijker mee te laten denken over het besturen van BC Mariken. Vandaar deze rubriek.

Het neemt niet weg dat de ALV voor het beleid van onze vereniging belangrijk blijft. Daar beslissen we met z’n allen over de grote vraagstukken. We willen jullie van harte uitnodigen voor de eerstvolgende ALV. Op de vorige in november 2017 was de opkomst laag. Misschien kwam dat doordat de avond voor sommigen ongunstig viel, maar wij vonden het jammer. Wij zien de ALV als hét moment om met jullie na te denken over de te varen koers van BC Mariken.

Misschien heb je ideeën hoe de opkomst verhoogd zou kunnen worden? Is het moment niet geschikt? Of is het leuk om van tevoren met verschillende leden een activiteit te organiseren?

Op de komende ALV staat voor het eerst een discussiestuk op de agenda. Het bestuur wil aan de slag met een eigen normen- en waardenbeleid waarin we vastleggen hoe we een sportieve en prettige vereniging kunnen blijven. We zijn erg benieuwd naar jullie ideeën!

Voor nu: om de maand zullen we jullie op deze plek bijpraten over het reilen en zeilen van onze vereniging. Jullie reacties zien we graag tegemoet. Misschien heb je een tip voor ons. Ook als je het ergens niet mee eens bent mag je dat natuurlijk laten weten. Wacht niet tot de halfjaarlijkse ALV en denk met ons mee.

Sportieve groet,
bestuur van BC Mariken

Wil je reageren? Mail dan naar het bestuur of laat een berichtje achter via het contactformulier.

De komende ALV is op woensdag 16 mei om 20.00 uur in de aula van basisschool De Aldenhove (Aldenhof 6100, Nijmegen).