In dit overzicht lees je wat er in juli – tot aan de zomervakantie – bij BC Mariken op de badmintonbaan te beleven is.

Uitvalsavond: vrijdag 9 juli
In tegenstelling tot eerdere berichten kunnen we op vrijdag 9 juli niet in de Jan Massinkhal terecht. De gemeente Nijmegen had dit al eerder aan ons doorgegeven, maar het bestuur was dat per abuis niet opgevallen. Er is daarom op vrijdagavond 9 juli geen badminton.

Junioren
Voor onze jeugdleden is er nog op twee dinsdagen training: op 6 en 13 juli. De Triangel-groep traint nog op donderdag 1 en 8 juli. Op 15 juli is er geen badminton, omdat Sporthal De Spil dan wordt verbouwd.

Op vrijdag is er nog jeugdtraining op 2 en 16 juli. Op die laatste vrijdagavond sluiten we het seizoen op een leuke manier af. Hoe? Dat blijft nog even geheim.

Senioren
Onze seniorenspelers kunnen in juli nog tot de zomervakantie op dinsdagavond trainen. Op dinsdag 6 en 13 juli is er van 20.00 tot 21.30 uur training.

De 50+-groep speelt nog op woensdag 7 en 14 juli.

Op vrijdagavond 2 en 16 juli is er vrij spelen van 20.00 tot 23.00 uur.

Tijdens het vrij spelen is er geen afhangbord, zodat we voldoende afstand kunnen houden. Daarom wisselen we zo veel mogelijk na twee gespeelde sets. We vragen iedereen om hieraan mee te doen – we willen graag één vereniging zijn, waar iedereen met iedereen speelt.

G-badminton
Onze G-badmintongroep traint nog op dinsdag 6 en 13 juli.

Tijdens de zomervakantie zijn de sporthallen van de gemeente Nijmegen gesloten. Het bestuur en de technische commissie gaan op dit moment de mogelijkheden na om op andere plekken badminton aan te bieden, met name voor onze seniorenspelers. Over de seizoenstart volgt binnenkort binnenkort meer informatie.