Op woensdag 10 mei staat de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van BC Mariken op de agenda. In de kantine van Sporthal de Boog (Dick Boerrigterplein 4, Nijmegen-Noord) praten we met elkaar over het beleid van onze club. We beginnen om 20.00 uur.

Voor de vereniging is het belangrijk dat er zo veel mogelijk leden naar de ALV komen. Hoe meer leden meedenken, hoe beter het bestuur en de commissies hun werk kunnen doen. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn daarom van harte uitgenodigd om naar onze ALV te komen

Waar vergaderen we over?

  • BC Mariken is de laatste jaren flink gegroeid. Op ieder niveau komen er nieuwe mensen bij die graag willen trainen. Op dinsdagavond zitten de seniorentrainingen met het huidige aantal leden vol. Het bestuur doet daarom een voorstel om twee trainingsblokken achter elkaar in te stellen, van ieder een uur en een kwartier.
  • De kosten voor BC Mariken nemen toe. Zo stijgt de zaalhuur die de vereniging aan de gemeente Nijmegen betaalt volgend seizoen met 7 procent. Daarom stelt het bestuur een contributieverhoging voor. Wel heeft het bestuur geprobeerd deze verhoging zo laag mogelijk te houden. Het financiële overschot dat tijdens de coronajaren is ontstaan, wordt de komende seizoen daarvoor gebruikt.
  • In het bestuur staan enkele personele wisselingen op het programma. Zo hebben een nieuwe secretaris en een nieuwe voorzitter van de RBC zich verkiesbaar gesteld. Ook voor enkele commissies hebben zich nieuwe kandidaten gemeld.
  • Daarnaast staan het beleidsplan en de begroting voor het seizoen 2023-2024 op de agenda. Het bestuur praat alle leden ook bij over de eerder aangekondigde statutenwijziging, de aanstaande verbouwing van de Jan Massinkhal, de evaluatie van onze eerste clubdag en de nieuwe ledenadministratie.

Alle leden hebben inmiddels per e-mail de agenda en stukken voor de ALV ontvangen. Heb je geen mail ontvangen? Neem dan even contact op met onze secretaris.

Wie mogen er meebeslissen?
Onze vereniging is een democratie: de leden beslissen via stemmingen over het gevoerde beleid. Alle leden van 16 jaar en ouder mogen tijdens de ALV een stem uitbrengen. Leden jonger dan zestien jaar heten volgens onze statuten ‘aspirantleden’. Zij (of hun ouders/verzorgers) hebben wel toegang tot de vergadering, maar mogen niet stemmen.